شرکت هواپيمايي حامل پرچم عراق است، که در سال ۱۹۴۶ راه‌اندازي شد و در حال حاضر روزانه به ۳۰ مقصد، در خاورميانه، آفريقا و اروپا پروازهاي مستقيم دارد.

دفتر مرکزي شرکت هواپيمايي عراق در شهر بغداد قرار دارد و فرودگاه بين‌المللي بغداد، فرودگاه بين‌المللي نجف، فرودگاه بين‌المللي بصره و فرودگاه بين‌المللي اربيل، قطب‌هاي اين شرکت هواپيمايي به‌شمار مي‌آيند.

شرکت هواپيمايي عراق در حال حاضر در ناوگان هوايي خود، داراي ۳۲ فروند هواپيماي جت مسافربري مي‌باشد. دولت عراقمالکيت اين شرکت را در اختيار دارد.